Vi har inngått avtale med Fundament service

Vi kan nå levere alle modulhus med fundamentsystem som er gunstig og kjapt å montere.
Skruefundamentet et godt alternativ til å grave og støpe.