Doffen Home serien

MIKROHUS UNDER 30M²

Vi leverer prefabrikkerte, mikrohus, småhus og minihus

Våre kundegrupper er kommuner, bedrifter og privatpersoner.

Containerhus løsningen startes med kjøp av en containermodul Alle contaiermodulene er fleksible og kan tilpasses hverandre ved eventuell utviding.

Alle våre samarbeidspartnere er godkjente for produksjon, installasjon og montering av containerhusene.

Mikrohus, småhus og minihus

Vi er importør og leverandør av:

DEL PÅ FACEBOOK
SEND E-POST