Mikrohus regler

byggeregler og forslag til endring i byggeregler

Søknadskjema

Her kan du laste ned søknadskjema for frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

Energikravene i byggteknisk forskrift og unntak

Her finner du informasjon om energikrav med unntak som småhus (under 70M²) og fritidsbolig

Forskrift om endring byggesak. Eks.anneks ol.på eiendom

Her finner du informasjon om gjeldene regler for byggin av eks. anneks ol. på eiendom

Mikrohus – forslag til regelendringer

Her finner du forslag til regelendring på Mikrohus under 29M²

Få - tilbud - Mikrohus regler Mikrohus regler

På denne siden vil du finne diverse regler og informasjon om mikrohus, småhus, containerhus.ol.

Denne siden er under utvikling og oppdateres med flere regler ol. jevnlig.
Så følg med!

Importør og leverandør av:

DEL PÅ FACEBOOK
SEND OSS E-POST