Få pristilbud på ditt prefabrikkerte mikrohus og containerhus

Fyll inn ønsket informasjon her

Se vår nye informasjonside om regelverk

Her oppdaterer vi stadig ny informasjon

Få - tilbud - Mikrohus regler Mikrohus regler

Vi tegner etter dine ønsker.

Vi tilbyr skreddersydde design tjenester. Vi bruker designprogram vare som Rhino til 3D tegninig, design. Vi bruker V-ray  og Adobe til finish på bildene. Vi kan skreddersy hvert prosjekt digitalt også med (ditt) innsendte bakgrunnsbilde av tomten.

Importør og leverandør av:

DEL PÅ FACEBOOK
SEND OSS E-POST