Doffen Home serien

Mikrohus, småhus, hytte under 70m²

Prefabrikkerte - billige - økovennlige og robuste containerhus

Våre kundegrupper er kommuner, bedrifter og privatpersoner.

Containerhus løsningen startes med kjøp av en containermodul Alle contaiermodulene er fleksible og kan tilpasses hverandre ved eventuell utviding.

Alle våre samarbeidspartnere er godkjente for produksjon, installasjon og montering av mikrohusene.

Mikrohus - småhus - hytte - Fritidsbolig

Vi er importør og leverandør av:

DEL PÅ FACEBOOK
SEND E-POST