Nye regler for Mikrohus

Nye regler for Mikrohus

Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler for mikrohus. Reglene har til hensikt å tilrettelegge for alternative boformer slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus til
boligformål.
De nye reglene gjelder for frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA med én boenhet i én
etasje uten kjeller.

Doffen «Smart B1» på vei for levering

Containermodul, containerbrakke

Ny containermodul på vei for levering og salg kunde
Vi har nå begynt produksjon og leveringen av våre moduler.

Se link for nærmere informasjon og flotte bilder.

Få din løsning tegnet her!

Din Løsning

Ønsker du å se din løsning her? Kom med forslag, så kanskje du kan se ditt forslag i denne containermodulen innen kort tid.

Custom Dusjmodul

Eksempel på spesialdesignet dusjmodul. Designet på oppdrag for kunde.

B5 serien

Her finner du informasjon og bilder av vår Smart B serie «B5» som er et 15m² Mikrohushus/modulhus.

Forhandlere søkes

Ønsker du å forhandle/ selge våre modulhus

Vi søker samarbeidspartnere i hele Norge og vil i løpet av kort tid komme med egen forhandler-portal for salg av våre produkter.

Kunne du tenkt deg mer informasjon og være med på laget, send oss en e-post med litt informasjon og kontaktdata.

Så kommer vi raskt tilbake til deg.

Våre annoser på Finn.no:

Book en telefon avtale

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt innen kort tid.

Kontakt informasjon
Hvilken modell er du interessert i?
Hvilken dato og tidspunkt ønsker du at vi skal kontakt deg?